Tomislav Fijala/ December 13, 2015/ NOVO

2015-08-30 09.52.24 2015-08-29 14.28.32 2015-08-29 14.28.22 2015-08-29 10.39.47

Izrada svih vrsta mrežnih kompjuterskih instalacije od same opreme do završetka i priključaka na računala.

Share this Post